Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18[PDF], 88/19).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava  objavljuje na internetskoj stranici:

Podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje, za svaki izlaz iz transportnog sustava koji nije dio skupnog izlaza te za svaki skupni izlaz iz transportnog sustava (čl.42.  st.5, st. 6b, c i d i  i čl. 7 b, c i d).

Mjesec I polumjesečna objavljeno II polumjesečna objavljeno Cijeli mjesec objavljeno
siječanj 20.01.2020.

Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina, za sva mjesta uzorkovanja navedena u popisu mjesta uzorkovanja (čl.42. st.3).
Excel dokument za pojedini mjesec objavljuje se po isteku prvog polumjesečnog razdoblja i sadrži privremene podatke za prvih 15 dana tog mjeseca, a po isteku cijelog mjeseca se ažurira podacima za cijeli mjesec:

Mjesec Datoteka Objavljeno
siječanj 20.01.2020.

 

 

Informacije o kvaliteti plina objavljivane do 01. listopada 2019. možete pronaći u Arhivi.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Utvrđivanje kvalitete plina za distribucijsko područje Termoplin d.d. obavlja se uzimanjem uzoraka sa: MRS Ludbreg i MRS Zabok.

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS Ludbreg i MRS Zabok. Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2019.    
16.-31.01.2019.
  01.-15.02.2019.    
16.-28.02.2019.
  01.-15.03.2019.    
16.-31.03.2019.
  01.-15.04.2019.    
16.-30.04.2019.
  01.-15.05.2019.    
16.-31.05.2019.
  01.-15.06.2019.    
16.-30.06.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.07.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.08.2019.
  01.-15.09.2019.    
16.-30.09.2019.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

pm_o_kwH

Polumjesečno očitanje (kwH/m3)

pm_o_JM

Polumjesečno očitanje (MJ/m3)

m_o_kwH

Mjesečno očitanje (kwH/m3)

m_o_MJ

Mjesečno očitanje (MJ/m3)