Promjena opskrbljivača

Posted Posted in Aktualne vijesti

Promjena opskrbljivača regulirana je čl. 54. zakona o tržištu plina(NN 28/13 ) i čl. 40. pravilnika o organizaciji tržišta prirodnim plinom(NN 126/10 , 128/11 , 88/12 , 29/13) Ugovor o distribuciji prirodnog plina.pdf Tipski primjerak ugovora o opskrbi prirodnim plinom za kućanstva