Tarifa distribucije plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 127/17).