Savjeti

Kako uštedjeti kod kuhanja

Sve pripremiti prije kuhanja
Hranu za kuhanje staviti u posude odgovarajuće veličine
Staviti posudu na odgovarajući plamenik štednjaka i na njegovu sredinu
Pokriti posudu s poklopcem
Upaliti plin
Plamen podesiti tako da obuhvati cijelo dno posude
Kad jelo zakuha, smanjiti plamen samo da održava kuhanje
Ne stavljati nepotrebne prevelike količine vode u posude

Kako uštedjeti kod grijanja sanitarne vode

Izolirati vodove tople vode
Smanjiti tlak tople vode
Ugraditi prelator na slavinu čija je funkcija da mješa vodu sa zrakom te tako smanjuje količinu vode i njeno prskanje
Izbjegavati dugotrajno pranje pod mlazom vode
Za tuširanje se koristi znatno manja količina vode nego za kupanje u kadi
Za toplu vodu je dovoljno da bude zagrijana na 45°C
Ventili i slavine moraju biti ispravni kako ne bi bilo nikakvog nepotrebnog istjecanja tople vode

Kako uštedjeti kod grijanja prostora

Ugraditi termostatske ventile na svaki radijator kako bi se mogla regulirati
temperatura u svakoj prostoriji neovisno
Dnevni boravak, kuhinja grijati na temperaturu 19-20°C
Spavaća soba, hodnik na 16-18°C
Kupaonice grijati na 22-24°C
Preko dana kad nikog nema kod kuće i preko noći smanjite grijanje na 16°C
Za vrijeme kad vas dulje nema kod kuće grijanje stavite na 10°C
Zimi kad radite provjetravanje prostorija prozore i vrata otvoriti skroz na što kraći
period (do 10 min.) kako bi došao svježi zrak, ali i kako bi se sačuvala akumulirana
toplina u zidovima i namještaju.
Ne grijati prostore koje ne koristite
Grijanje na samo 1°C višu temperaturu povećava potrošnju plina za oko 5%
Zimi ako ne boravite u kući namjestiti grijanje na minimum tako da se samo
održava temperatura kako se cijevi centralnog grijanja ne bi smrzle i popucale

Kako uštedjeti kod hlađenja prostora

Prostore u kojima se boravi ne hladiti ispod 24-25°C
Poželjna razlika vanjske temperature i prostora u kojima se boravi je oko 5-7°C kako bi se izbjegli temperaturni šokovi prilikom izlaska iz hlađenih prostora
Hlađenjem za 1°C nižu temperaturu povećavate potrošnju plina za oko 8%
Vrata i prozore hlađenih prostora ne otvarati bez potrebe
Ne hladiti prostore koji se ne koriste