Pravilnik o donacijama i sponzorstvu

Na temelju odredbe članka 16. Statuta Termoplina d.d. Varaždin Uprava Društva 01. siječnja 2017. godine donosi Pravilnik o donacijama i sponzorstvu.

 

- Arhiva

Pravilnik o donacijama i sponzorstvu od 01.12.2015. – 31.12.2016.

Objavljene vijesti