Zakoni / Propisi (nije vidljivo)

 1. Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14, 16/17)
 2. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13, 74/17)
 3. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 155/14, 43/17)
 4. Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017)
 5. Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 3/2017, 12/2017)
 6. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o, 03/2017)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 26/17)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine (Narodne novine, br. 127/17)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 104/13)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 127/17)
 13. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 132/17)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 22/14)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 110/17)
 17. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 127/17)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 76/14)
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13, 91/16, 116/16, 132/17)
 21. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (Narodne novine, br. 49/16)
 23. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 18/17)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 28. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)

Zakoni / Propisi (nije vidljivo)

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/1374/17)

 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/1443/17)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 3/2017)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (PLINACRO, 3/201712/20173/2018)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Podzemno skladište plina d.o.o, 03/2017)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 34/18)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine
  (Narodne novine, br. 23/18)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13158/13118/15) – neslužbeni pročišćeni tekst – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 12. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 132/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 110/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 16. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 27/18)
 17. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 76/14)
 18. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 19. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/1391/16116/16132/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 20. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 21. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 49/16)
 22. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 18/17)
 23. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 24. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 25. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 26. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 27. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 28. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 34/18)

Zakoni / Propisi (nije vidljivo)

Zakon o tržištu plina
(Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18) Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 5. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 124/19)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 124/19)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 124/19)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 17. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF],  25/19)
 21. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 22. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 23. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 24. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 25. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 26. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)

Zakoni / Propisi promjena 29.05.2019.

Zakon o tržištu plina
(Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
(Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18  [PDF])
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (Narodne novine, br. 60/1861/18)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Narodne novine, br. 15/19) – stupa na snagu 1. travnja 2019.
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18   [PDF])
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/1858/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 111/18)
 13. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 17. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18   [PDF])
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18   [PDF])
 21. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 22. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 23. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 24. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 25. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 26. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 27. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18)

Zakoni / Propisi - promjena 30.12.2019.

Zakon o tržištu plina  (Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin  (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Narodne novine, br. 15/19)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 111/18)
 12. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 16. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 17. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 18. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 19. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 20. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 21. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 22. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 23. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 24. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 25. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 26. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18)

Zakoni / Propisi - nije vidljivo

Zakon o tržištu plina
(Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20)neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19,  36/20) neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18,  26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 124/19)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 124/19)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 124/19)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 18. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 19. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 20. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 21. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 22. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 23. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 24. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 25. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 26. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 27. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)

Zakoni / Propisi nije vidljivo

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18,  23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4.  Mrežna pravila transportnog sustava  (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar (Narodne novine, br. 110/20)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb (Narodne novine, br. 122/20)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina(NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst – odredbe članaka 32. do 39. ostaju na snazi do 31. prosinca 2020.
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 124/19)
 19. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 21. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20)
 22. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 23. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 24. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 25. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 26. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 27. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 28. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 29. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 30. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 31. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 32. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)

Zakoni / Propisi

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar (Narodne novine, br. 110/20)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb (Narodne novine, br. 122/20)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18) – neslužbeni pročišćeni tekst – odredbe članaka 32. do 39. ostaju na snazi do 31. prosinca 2020.
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 144/20)
 19. Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 147/20)
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 147/20)
 21. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 22. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 23. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20)  - neslužbeni pročišćeni tekst
 24. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 25. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 144/20)
 26. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 144/20)
 27. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 28. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 29. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 30. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 31. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 32. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava  Narodne novine, br. 31/14)
 33. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 34. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 35. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 36. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)

Zakoni / Propisi

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina  (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar (Narodne novine, br. 110/20)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb (Narodne novine, br. 122/20)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 147/20)
 18. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 21. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 144/20)
 22. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 23. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 24. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 25. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 144/20)
 26. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 27. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 28. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 29. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 30. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 31. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 32. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)

Zakoni / Propisi

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18, 14/20)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (Narodne novine, br. 28/21) – stupa na snagu 1. travnja 2021.
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar (Narodne novine, br. 110/20)
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb (Narodne novine, br. 122/20)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 147/20)
 19. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 21. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 22. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 144/20)
 23. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 24. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 25. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 26. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 144/20)
 27. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 28. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 29. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 30. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 31. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 32. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 33. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)

Zakoni / Propisi

Zakon o tržištu plina
(Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (Narodne novine, br. 28/21, 33/21)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NarodneNarodne novine, br. 127/17)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (Narodne novine, br. 94/20)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 147/20)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18  [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 144/20)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19)
 21. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 144/20)
 22. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 23. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 24. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 25. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 26. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 27. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 28. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)