Zakoni / Propisi

 1. Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/1888/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 154/22)
 6. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21, 58/22)
 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21, 111/22)
 8. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 87/21, 72/22)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20, 20/22, 38/23) – neslužbeni pročišćeni tekst
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (Narodne novine, br. 51/23)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. (Narodne novine, br. 108/23)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 108/22)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF], 36/21)display: none !important;
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 108/22)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 108/22)
 18. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 108/22)
 20. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 21. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 108/22)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19, 134/21, 9/22)
 23. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 108/22)
 24. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava (Narodne novine, br. 108/22)
 25. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 108/22)
 26. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 108/22)
 27. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge (Narodne novine, br. 108/22)
 28. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 108/22)
 29. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 30. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 31. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 127/22)
 32. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 33. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)
 34. Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (Narodne novine, br. 122/22)
 35. Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (Narodne novine, br. 31/23)
 36. Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (Narodne novine, br. 37/23)
 37. Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije  (Narodne novine br.31/2023)
 38. Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (Narodne novine br 31/2023)

Propisi - Plin

 1. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20)
  neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)
 3. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21, 103/22) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21, 58/22)
 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21, 111/22)
 8. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 87/21, 72/22)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 108/20, 20/22)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (Narodne novine, br. 108/22)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022. (Narodne novine, br. 108/22)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 108/22)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 79/20 [PDF], 36/21)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 108/22)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 108/22)
 18. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 108/22)
 20. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18  [PDF])
 21. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 108/22)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18  [PDF], 25/19, 134/21, 9/22)
 23. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 108/22)
 24. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava (Narodne novine, br. 108/22)
 25. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 108/22)
 26. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 108/22)
 27. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge (Narodne novine, br. 108/22)
 28. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 108/22)
 29. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 30. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 31. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 127/22)
 32. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 33. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)
 34. Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (Narodne novine, br. 122/22)