Pravilnik o donacijama i sponzorstvu

Na temelju odredbe članka 16. Statuta Termoplina d.d. Varaždin Uprava Društva 01. siječnja 2017. godine donosi Pravilnik o donacijama i sponzorstvu.