Unutarnje ustrojstvo

Dioničko društvo

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu društva. Poslove društva vodi Uprava, a vlasnici odnosno dioničari svoja prava ostvaruju u okviru glavne skupštine i nadzornog odbora. Dioničari biraju svoje predstavnike u nadzornom odboru putem kojih ostvaruju kontinuirani i stalni nadzor te informiranost o poslovanju društva.

Uprava društva

Nevenka Grbac, dipl.oec.

Odjeli društva:

1. odjel za razvoj, projektiranje, nadzor i kontrolu plinske mreže i plinskih priključaka, voditelj Damir Pavišić, dipl.ing.arh.
2. odjel distribucije plina, voditelj Davor Kodba, mag. ing. mech.
3. odjel računovodstva i financija, voditelj Snježana Sever, dipl.inf.

Nadzorni odbor:

1. Ivan inž. Topolnjak, predsjednik Nadzornog odbora
2. Luka Zrinski, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Mladen Topolnjak, član – mladen.topolnjak@derma.hr
4. Damir Pavišić, član - pavisic@termoplin.com
5. Gordana Marsenić, član
6. Marko Bosilj član
7. Snježana Sever, član

Misija

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo čija je misija sigurna i pouzdana distribucija te pravovremena i kontinuirana opskrba prirodnim plinom. Svrha našeg djelovanja je uspostavljanje korektnog odnosa sa svim našim korisnicima koji su prepoznali prirodni plin kao ekološki prihvatljiv i sigurni energent.

Vizija

Vizija Termoplina d.d. Varaždin je unaprjeđenje kvalitete živote svojih krajnjih potrošača kroz nove tehnologije u distribuciji prirodnog plina i stalnim unaprjeđenjem kvalitete usluga.

Strategija

Strateški cilj Termoplina d.d. Varaždin je ostvarenje vodeće uloge među distributerima Sjeverozapadne Hrvatske, a ciljevi u naredne tri godine su: okrupnjavanje i pripajanje ovisnih društva, stvaranje neupitnih pretpostavki za povezivanje i daljnje širenje distribucijske mreže, opremanje telemetrijom i daljinskim nadzorom odorizacijskih stanica i većih mjernih mjesta.

Matični podaci

OIB70140364776
MBS070000094
MB3026485
PDV ID. brojHR 70140364776
Registarski sudTrgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt-95/12-2
TvrtkaTermoplin dioničko društvo
Skraćena tvrtkaTermoplin d. d.
SjedišteVaraždin, Ulica Vjekoslava Spinčića 80
Pravni oblikDioničko društvo
Temeljni kapitalod 13.253.445,00 EURA podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 265,00 EURA
Uprava društvadirektor Nevenka Grbac, dipl. oec
Predsjednik Nadzornog odboraIvan inž. Topolnjak
EIC oznaka31X-TERMOPLIN––V

Bankovni podaci

BANKAŽIRO - RAČUNIBAN
ZAGREBAČKA BANKA d.d. 2360000-1103022810HR2523600001103022810
Raiffeisenbank Austria d.d.2484008-1100286552HR2324840081100286552
Raiffeisenbank Austria d.d.2484008-1502002054HR1824840081502002054

 

Radno vrijeme blagajne

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati

 

 

Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:

Radio Varaždin d.o.o. 80,40% udio

Plin Konjščina d.o.o. 94,88% udio

Predmet poslovanja Termoplina: