Izvješća o poslovanju

Financijska izvješća utvrđena su od strane neovisne revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o. i Nadzornog odbora društva čime je potvrđeno kako financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju u svim materijalno značajnijim odrednicama financijsko stanje i položaj Termoplina d.d. Varaždin. Termoplin d.d. Varaždin u organizacije FINE već šestu godinu zaredom dobitnik je nagrade Zlatna bilanca i to u kategoriji «Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija».
Cijelokupna dokumentacija financijskih izvješća, sukladno zakonskoj obvezi, javno je objavljena i na stranicama FINA-e (http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web).

Izvješće revizora HLB Revidicon godišnji izvještaji 2021.
Izvješće revizora HLB Revidicon godišnji konsolidirani izvještaji 2021.