Cjenik nestandardnih usluga

Trenutni cjenici

Cjenik nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje od 2022. - 2026. - stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

  1. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distibucijskog sustava

  2. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plino u obvezi javne usluge

 

Cjenik nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje od 2017.- 2021. 

1. Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
2. Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
     - cjenik  se primjenjuje od 01.01.2017. godine - regulacijsko razdoblje 2017.-2021.

Linkovi na prošle cjenike - Arhiva cjenika nestandardnih usluga

Cjenik nestandardnih usluga

Trenutni cjenici

1. Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
2. Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
     - cjenik  se primjenjuje od 01.01.2017. godine - regulacijsko razdoblje 2017.-2021.

Linkovi na prošle cjenike

1. Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
2. Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
     - cjenik  se primjenjuje od 15.02.2014. godine - regulacijsko razdoblje 2014.-2016. 

1. Cjenik za nestandardne usluge opskrbljivača plinom
2. Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava
     - cjenik se primjenjuje od 01.01.2013. godine

NAPOMENA: Sukladno čl. 21. Metodologije utvrđivanja cijena nastandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN br. 158/13) do donošenja cjenika nestandardnih usluga na temelju odredbi ove Metodologije primijenjuju se cjenici za regulacijsku godinu 2013. na koje je Agencija dala pozitivno mišljenje.

1. Cjenik za nestandardne usluge opskrbljivača plinom
2. Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava
     - cjenik se primjenjuje od 01.09.2012. godine