Tarifa opskrbe plinom od 01.01.2017 – 31.03.2017.

Na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 122/16, stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.