Tarifa opskrbe plinom od 01.04.2016 - 31.12.2016.

Na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. ožujka 2016., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 28/16, stupa na snagu 1. travnja 2016. godine.