Zlatna bilanca za 2012. godinu

U organizaciji Financijske agencije održan je ovogodišnji FINA forum 2013 i dodjela nagrada Zlatna bilanca za 2012. godinu. Na ovogodišnjoj dodjeli Termoplin d.d. Varaždin izabran je za dobitnika nagrade Zlatna bilanca za 2012. godinu i to u kategoriji «Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija». U izboru je sudjelovalo 2.980 poduzetnika koji su od 97.254 poduzetnika obveznika poreza na dobit ostvarili odlične rezultate te zadovoljili stručne i objektivne ekonomske i financijske kriterije.