Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018. godinu

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2018.    
16.-31.01.2018.
  01.-15.02.2018.    
16.-28.02.2018.
  01.-15.03.2018.    
16.-31.03.2018.
  01.-15.04.2018.    
16.-30.04.2018.
  01.-15.05.2018.    
16.-31.05.2018.
  01.-15.06.2018.    
16.-30.06.2018.
  01.-15.07.2018.    
16.-31.07.2018.
  01.-15.08.2018.    
16.-31.08.2018.
01.-15.09.2018.
16.-30.09.2018.
01.-15.10.2018.
16.-31.10.2018.
01.-15.11.2018.
16.-30.11.2018.
01.-15.12.2018.
16.-31.12.2018.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.