Očitanje brojila – kućanstva

OBAVIJEST O OČITANJU

U razdoblju od 27.06.2024. - 08.07.2024. godine Termoplin d.d. provodi očitanje plinomjera kategorije kućanstva.

Ukoliko ne možete omogućiti pristup mjernom mjestu molimo da očitano stanje plinomjera zaključno sa 08.06.2024. godine javite u Termoplin d.d.

Stanja se primaju putem:

Termoplin d.d.

 

Obavijest  o obvezama krajnjih kupaca koji koriste nestandardnu uslugu MJESEČNOG obračuna: 

Kupac je dužan dočitati stanje plinomjera te isto javiti Opskrbljivaču po isteku obračunskog razdoblja (mjesec), a najkasnije do 5. u tekućem mjesecu. Nakon tog datuma više neće biti moguć prihvat očitanog stanja za prethodni mjesec.

Molimo da stanje plinomjera javite od od 1. do 5. u tekućem mjesecu za protekli mjesec. 

Stanja se primaju putem:

Termoplin d.d.

Obavijest  očitanju plinskog brojila - promjena cijene plina

Termoplin d.d. Varaždin u razdoblju od 2.4.2024. do 10.4.2024. godine provodi očitanje plinskih brojila kategorije «kućanstva».

Ukoliko ne možete omogućiti pristup mjernom mjestu molimo da očitano stanje plinomjera zaključno sa 10.04.2024. godine javite u Termoplin d.d.

Stanja se primaju putem:

Termoplin d.d.

Obavijest  o šestomjesečnom očitanju plinskog brojila

Termoplin d.d. Varaždin u razdoblju od 27.12.2023. do 05.01.2024. godine provodi očitanje plinskih brojila kategorije «kućanstva».

Ukoliko ne možete omogućiti pristup mjernom mjestu molimo da očitano stanje plinomjera zaključno sa 05.01.2024. godine javite u Termoplin d.d.

Stanja se primaju putem:

Termoplin d.d.