Očitanje brojila – dostava mjesečnih očitanja

 

Obavijest  o obvezama krajnjih kupaca koji koriste nestandardnu uslugu MJESEČNOG obračuna: 

Kupac je dužan dočitati stanje plinomjera te isto javiti Opskrbljivaču po isteku obračunskog razdoblja (mjesec), a najkasnije do 5. u tekućem mjesecu. Nakon tog datuma više neće biti moguć prihvat očitanog stanja za prethodni mjesec.

Molimo da stanje plinomjera javite od od 1. do 5. u tekućem mjesecu za protekli mjesec. 

Stanja se primaju putem:

Termoplin d.d.