Obustava isporuke plina 14.08.2020. – Varaždin (zapad)

Poštovani,

obavještavamo korisnike prirodnog plina da je  zbog hitne intervencije na distribucijskom sustavu, zbog postupanja trećih osoba, te samim time  i neophodnih radova na sanaciji plinske mreže, danas 14.08.2020. godine došlo do obustave isporuke  prirodnog plina na pojedinim dijelovima grada Varaždina (zapad).

Termoplin d.d. Varaždin

 

Opskrba je uspostavljena 14.08.2020. godine u 17:00 sati.