Obustava isporuke plina – Grad Varaždin

Uspostavljena je redovna opskrba prirodnim plinom.

 

Poštovani,

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da je zbog hitne intervencije na plinskom distribucijskom sustavu, danas 08.03.2021. godine došlo do obustave isporuke prirodnog plina na pojedinim dijelovima grada Varaždina (Biškupečka ulica, dio Gospodarske ulice od Biškupečke do Zagrebačke ulice, Trg Ivana Perkovca, Ulica Ivana Mažuranića, Sportska ulica, Sajmišna ulica, Ulica Ljube Babića.

Obustava isporuke prirodnog plina nastala je u 13:30 sati, dok će obavijest o ponovno uspostavljenoj opskrbi prirodnog plina biti objavljena na web stranici tvrtke Termoplin d.d. Varaždin.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin