Unos novog stanja

Mjesečno očitanje plinomjera

Unesite svoje mjesečno stanje plinomjera.