Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovni principi na kojima počiva poslovna suradnja između Termoplina – krajnjih potrošača – dobavljača – države – javnih institucija i šire javnosti je transparentnost, dosljednost, pouzdanost i sigurnost. Društveno smo odgovorno poduzeće koje svojim ponašanjem želi aktivno sudjelovati u razvoju svoje zajednice. Poslovna aktivnost obuhvaća reguliranu djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom. Poslove vođenja ovog dioničkog društva obavljamo na odgovoran i profesionalan način, sukladno pravilima trgovačkih društva i plinskog gospodarstva. Našu svakodnevnicu čini komunikacija, razmjena iskustva i savjetovanje sa resornim Ministarstvom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom te ostalim energetskim subjektima ove branše.

Poslovna suradnja

Termoplin d.d. Varaždin otvoren je za poslovnu suradnju sa svim poslovnim partnerima koji mogu dokazati svoju kvalitetu te konkurentnost u cijeni. Odnosi s dobavljačima pod stalnim su nadzorom i analizom pri čemu provodimo kontinuirane i redovite analize tržišnih segmenata i konkurencije pri čemu je javna nabava model koji se koristi u svim značajnijim investicijama.

Socijalna i društvena odgovornost

Razvijamo socijalnu i društvenu odgovornost, ali u okvirima koji ne ugrožavaju sigurnost opskrbe svih onih redovitih platiša. U odnosu s krajnjim potrošačima postoji svakodnevan direktan kontakt koji doprinosi bržem protoku informacija, prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva krajnjih kupaca. Specifična znanja zaposlenici kombiniraju s iskustvom vodeći računa o savjesnom i odgovornom ispunjavanju svojih obveza unutar timskog rada poštujući individualne mogućnosti svakog pojedinca.

Financiranje poslovanja iz vlastitih izvora trgovačkog društva, nismo proračunski korisnik.