Otežana opskrba plinom

Otežana opskrba plinom (13.09.2017. u 09:55 sati)

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da zbog hitne intervencije popravka plinske mreže trenutno je otežana opskrba prirodnim plinom za :

- naselje Hrašćica

- općinu Sračinec i općinu Petrijanec.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da ne diraju mjerno regulacijska mjesta na svim objektima, već da ih ostave u položaju u kakvom su bili  u trenutku prekinutog transporta plina, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Termoplin d.d. Varaždin

U 10:28 sati ponovo je uspostavljena normalna opskrba prirodnim plinom.