Prekid isporuke plina 04.09.2020. – Varaždin (I.Vojnovića, A. Augustinčića)

U 13:50 sati ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

Poštovani,

Zbog radova na prespoju rekonstruiranog plinovoda na postojeći plinski distribucijski sustav Termoplina d.d. u ulicama I. Vojnovića i dijelu A. Augustinčića u Varaždinu dana 04.09.2020. (petak) u periodu od 12:00 do 14:00 sati doći će do prekida isporuke plina.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje, te da u navedenom periodu ne diraju mjerno-regulacijske uređaje na svojim objektima, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin