Radovi na plinskom distribucijskom sustavu

Opskrba prirodnim plinom za 1. mjesni odbor u Varaždinu – CENTAR uspostavljena je 26.05.2014. u 12:20 sati.

Opskrba prirodnim plinom za 4. mjesni odbor u Varaždinu uspostavljena je 21.05.2014. u 14:10 sati.