Udarna odorizacija

Obavještavamo potrošače prirodnog plina da će se u vremenskom periodu od 08.11. do 11.11.2021. godine na distribucijskom području Termoplina d.d. Varaždin provoditi udarna odorizacija.

Udarna odorizacija podrazumijeva pojačanu koncentraciju specifičnog mirisa plina u plinskom sustavu radi otkrivanja i najmanjih propuštanja sa svrhom održanja sigurnosti korištenja unutarnjih plinskih instalacija i plinskih trošila.

Stoga se mole potrošači prirodnog plina da svaki eventualni miris plina u navedenom periodu prijave Termoplinu d.d. na telefon 231-444.

Obuhvaćena područja (općina i gradova) provođenja udarne odorizacije za period 08.11.-11.11.2021. godine:

 • grad Varaždin
 • grad Ludbreg
 • grad Ivanec (naselja Radovan, Lovrečan, Škriljevec)
 • općina Beretinec
 • općina Cestica
 • općina Donji Martijanec
 • općina Gornji Kneginec
 • općina Jalžabet
 • općina Mali Bukovec
 • općina Maruševec
 • općina Petrijanec
 • općina Sračinec
 • općina Sveti Đurđ
 • općina Sveti Ilija
 • općina Trnovec Bartolovečki
 • općina Veliki Bukovec
 • općina Vidovec
 • općina Vinica.