Obavijest o prekidu opskrbe plinom 28.11.2019. – Novi Marof, naselja …

U 13:45 sati ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da će dana 28.11.2019. godine zbog radova na popravku plinovoda u Varaždinskoj ulici u Novom Marofu u vremenu od 10:00 - 14:00 sati biti obustavljena isporuka prirodnog plina sljedećim ulicama i naseljima:

- Varaždinska ulica (od kbr. 1 do 23A), Zagrebačka ulica, Franjevačka ulica, Vatrogasna ulica,

- naselja Možđenec, Ljubeščica, Rakovec, Kalnička Kapela

Isto tako, molimo korisnike da u navedeno vrijeme ne diraju mjerno regulacijska mjesta na svojim objektima, već da ih ostave u položaju u kakvom su bili u trenutku prekinute opskrbe plinom, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Termoplin d.d. Varaždin