Prekid isporuke plina 02.05.22.-04.05.22. – Ludbreg

Ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom!!

Poštovani,

Obavještavamo potrošače prirodnog plina da će operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske (tvrtka PLINACRO d.o.o. ) u sklopu aktivnosti održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, u periodu od 02.05.2022. u 08:00h do 04.05.2022. u 08:00h (ukupno 48h), prekinuti isporuku plina preko mjerno-redukcijske stanice „MRS Ludbreg“.

Preko „MRS Ludbreg“ operator distribucijskog sustava Termoplin d.d. Varaždin preuzima prirodni plin za opskrbu plinom cijelog grada Ludbrega te okolnih naselja te stoga u navedenom periodu nije u mogućnosti osigurati isporuku prirodnog plina.

Popis obuhvaćenih naselja:

Grad Ludbreg, Apatija, Bolfan, Čukovec, Dubovica, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kapela Podravska, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Kućan Ludbreški, Luka Ludbreška, Lunjkovec, Mali Bukovec, Martinić, Novo Selo Podravsko, Obrankovec, Poljanec, Priles, Selnik, Sesvete Ludbreške, Sigetec Ludbreški, Slanje, Slokovec, Struga, Sveti Đurđ, Sveti Petar, Veliki Bukovec, Vinogradi Ludbreški, Županec.

Skrećemo pozornost kako Termoplin d.d. nema nikakve mogućnosti utjecaja na predmetni prekid isporuke plina te našim potrošačima unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. će sve informacije o prekidu i ponovnom nastavku isporuke plina objavljivati na ovoj web stranici.

Molimo potrošače ukoliko uoče bilo kakve nedostatke nakon ponovnog puštanja plina, iste prijave u Termoplin d.d. na tel. 042/231-444.

Obavijest o prekidu zbog održavanja transportnog sustava objavljen je i službeno na web stranici tvrtke PLINACRO d.o.o..