Rekonstrukcije i održavanje sustava

Termoplin d.d. Varaždin - 2021. godina
Mjesec Aktivnosti Lokacija izvođenja radova Predviđeno vrijeme prekida isporuke (h) Grafički prikaz Područje prekida isporuke plina
Siječanj - - - -
Veljača - - - -
Ožujak Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždinske Toplice:
Trg Antuna Mihanovića - I odvojak
2 Varaždinske Toplice:
Trg Antuna Mihanovića - I odvojak
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždinske Toplice:
Trg Antuna Mihanovića - II odvojak
2 Varaždinske Toplice:
Trg Antuna Mihanovića - II odvojak
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Novi Marof - dio Varaždinske ulice
(kod ind. kolosjeka)
5 Lokacija izvođenja radova Novi Marof: dio Varaždinske ulice od kbr. 23 do 144, Oštrička, Bednjanjska, Kalnička, Ključićka
Izgradnja plinske mreže Cestica: Dravska i Sportska ulica - Lokacija izvođenja radova Bez prekida opskrbe
Travanj Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždin: Ulica Marije Jurić-Zagorke 5 Lokacija izvođenja radova Opća bolnica Varaždin, R.S. Pekara
Svibanj - - - -
Lipanj Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždinske Toplice: Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Vladimira Nazora, Miroslava Krleže, Dragutina Domjanića 2 Lokacija izvođenja radova Varaždinske Toplice: Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Vladimira Nazora, Miroslava Krleže, Dragutina Domjanića, Vatroslava Jagića
Srpanj Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždin: Antuna Branka Šimića 4 Lokacija izvođenja radova Varaždin: 104. brigade, 22. rujna 1991., Đure Arnolda, Perice Bjelčića, Luke Botića, Dobriše Cesarića, Dimitrije Demetra, Marina Držića, Krešimira Filića, Franje Galinca, Frana Galovića, Irme Gorzo, Vladimira Gotovca, Antuna Handžića, Andrije Hebranga, Ratimira Hercega (dio), Gabrijele Horvat, Hrvatskih branitelja, Ivanečka, Jalkovečka, Marije Jurić-Zagorke, Janka Jurkovića, Franje Koščeca, Ante Kovačića, Ivana Gorana Kovačića, Josipa Kraša, Kratka, Jurja Križanića, Miroslava Krleže (dio), Zinke Kunc, Matka Laginje, Ivana Lalanguea, Lepoglavska, Ferde Livadića, Mali plac, Vinka Međerala, Ivana Meštrovića, Zvonka i Vladimira Milkovića, Katarine Patačić, Miroslava Posmodija, Josipa Pupačića, Braće Radić, Dragutina Rakovca, Ivana Rangera, Ive Režeka, Vjekoslava Rosenberg–Ružića, Braće Slukan, Splitska, Đure Sudete, Šibenska, Antuna Branka Šimića, Bože Težaka, Trakošćanska (dio), Milke Trnine, Ivana Trnskog, Trogirska, Tina Ujevića (dio), Vidovečka, Marije Vidović, Vidovski trg (dio), Vladimira Vidrića, Vodovodna, Stanka Vraza (dio), Stjepana Vukovića, Zadarska, Zrinskih i Frankopana (dio), Vinka Žganca
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždin: Jurja Križanića
(od Franje Galinca do Braće Radić)
Lokacija izvođenja radova
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždin: Vidovečka Lokacija izvođenja radova
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Varaždin: Matka Laginje Lokacija izvođenja radova
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže Varaždin: rotor Podravska ulica i Motičnjak 4 Lokacija izvođenja radova Ulica Motičnjak
Kolovoz Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Tuhovec - odvojci 4 Lokacija izvođenja radova Grad Varaždinske Toplice te naselja Tuhovec, Lovrentovec, Svibovec, Jalševec, Drenovec, Leskovec, Retkovec, Grešćevina, Gornja i Donja Poljana, Lukačevec, Martinkovec, Leštakovec (dio), Vrtlinovec, Varaždin Breg (Banjšćina)
Rujan Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Sigetec Ludbreški 3 Lokacija izvođenja radova Sigetec Ludbreški,
Slokovec kbr: 1, 1A, 1B, 1D
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Ludbreg : od M.R.S. Ludbreg do Frankopanske ulice 6 Lokacija izvođenja radova dio Grada Ludbrega
Listopad Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka Selnik: Glavna i Međimurska ulica 4 Lokacija izvođenja radova Selnik Ludbreški, Priles, Sveti Đurđ, Luka Ludbreška i Komarnica Ludbreška
Izgradnja plinske mreže potez Strmec Podravski - Donje Vratno - Lokacija izvođenja radova Bez prekida opskrbe
Izgradnja plinske mreže Varaždin: Ivana Lalanguea - Lokacija izvođenja radova Bez prekida opskrbe
Izgradnja plinske mreže Kelemen Kaštelanec - Lokacija izvođenja radova Bez prekida opskrbe
Studeni - - - -
Prosinac - - - -