Brošure

 

Brošuru "PLIN NAŠ PRIJATELJ" možete preuzeti ovdje.

U navedenoj brošuri pronaći ćete mnogo korisnih informacija,
između ostaloga izdvajamo:

  • sigurnosne postupke kada se osjeti miris plina
  • upute u vezi radova oko instalacija
  • postupak provjere ispravnosti instalacija
  • o dimnjacima i dimovodnim instalacijama
  • informacije o servisiranju plinskih trošila
Brošuru "SIGURAN I TOPAO DOM UZ TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN"možete preuzeti ovdje.

Ova Vam brošura daje slijedeće informacije:

  • Važne upute za korištenje i rad plinske instalacije i plinskih trošila
  • Dijelovi kućne plinske instalacije
  • Važnost ventilacije i nesmetane izmjene zraka
  • Kako uštedjeti, te povećati energetsku učinkovitost
  • Kako postupiti ukoliko osjetite miris plina?