Udarna odorizacija

Poštovani,

Obavještavamo potrošače prirodnog plina da će se u vremenskom periodu od 12.12. do 14.12.2023. godine na području operatora distribucijskog sustava Termoplin d.d. Varaždin provoditi udarna odorizacija.

Udarna odorizacija podrazumijeva pojačanu koncentraciju specifičnog mirisa plina u plinskom sustavu radi otkrivanja i najmanjih propuštanja sa svrhom održanja sigurnosti korištenja unutarnjih plinskih instalacija i plinskih trošila.

Stoga se mole potrošači prirodnog plina da svaki eventualni miris plina u navedenom periodu prijave Termoplinu d.d. na telefon 231-444.

Termoplin d.d. Varaždin