Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 11. sjednici upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2023. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu oprske plinom  za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

Ova odluka stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 51/23).

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura  (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.