Plinske instalacije

Radove na nemjerenom dijelu instalacije (prije plinomjera) smiju izvoditi samo djelatnici Termoplina d.d. Varaždin ili ugovoreni izvoditelji.

Radove na mjerenom dijelu instalacije (iza plinomjera) smiju izvoditi samo za to osposobljeni djelatnici tvrtki koje imaju odobrenje za rad na distribucijskom području Termoplina d.d. Varaždin.

Popravke i dogradnje plinske instalacije nikada ne izvodite sami! Nestručan rad može imati katastrofalne posljedice.

Popis ovlaštenih izvođača

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14) - dalje u tekstu MPDS, ovlašteni izvođač priključka je pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ovlaštena za građenje priključaka na njegovom distributivnom području.

Operator distribucijskog sustava (ODS) temeljem čl. 48 MPDS dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje građenja priključaka na njegovom distributivnom području.
Uvjeti za izdavanje/oduzimanje ovlaštenja javno su objavljeni na web stranici Termoplina d.d. Varaždin kao i ažurirani popis trenutno ovlaštenih izvođača plinskih priključaka.

 

Popis ovlaštenih izvođača za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija možete preuzeti OVDJE.

Popis ovlaštenih izvođača za izvođenje plinskih priključaka možete preuzeti OVDJE.