Kvaliteta prirodnog plina - nije vidljivo

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Utvrđivanje kvalitete plina za distribucijsko područje Termoplin d.d. obavlja se uzimanjem uzoraka sa: MRS Ludbreg i MRS Zabok.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava (Ludbreg ili Zabok) objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi: 

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2019.    
16.-31.01.2019.
  01.-15.02.2019.    
16.-28.02.2019.
  01.-15.03.2019.    
16.-31.03.2019.
  01.-15.04.2019.    
16.-30.04.2019.
  01.-15.05.2019.    
16.-31.05.2019.
  01.-15.06.2019.    
16.-30.06.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.07.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.08.2019.
  01.-15.09.2019.    
16.-30.09.2019.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18[PDF], 88/19, 39/20)

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava,  objavljuje  informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina  [link - Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/19, 36/20) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava (Varaždin/Novi Marof) objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi: 

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje

 

Mjesec I polumjesečna

Varaždin / Novi Marof

objavljeno II polumjesečna

Varaždin / Novi Marof

objavljeno Cijeli mjesec

Varaždin/ Novi Marof

objavljeno
siječanj
03.02.2021.
03.02.2021.  03.02.2021.
veljača
03.03.2021..
03.03.2021.
03.03.2021.
ožujak
02.04.2021.
02.04.2021.  02.04.2021.
travanj
03.05.2021.
03.05.2021.
03.05.2021.
svibanj
02.06.2021.
02.06.2021.
02.06.2021.
lipanj
05.07.2021.
05.07.2021.
05.07.2021.

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja

 

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti  Objavljeno
siječanj  03.02.2021.
veljača  03.03.2021.
ožujak  02.04.2021.
travanj  03.05.2021.
svibanj  02.06.2021.
lipanj  05.07.2021.

 

 

 

 

 

 

 

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Kvaliteta prirodnog plina nije vidljivo

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS Ludbreg i MRS Zabok. Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2019.    
16.-31.01.2019.
  01.-15.02.2019.    
16.-28.02.2019.
  01.-15.03.2019.    
16.-31.03.2019.
  01.-15.04.2019.    
16.-30.04.2019.
  01.-15.05.2019.    
16.-31.05.2019.
  01.-15.06.2019.    
16.-30.06.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.07.2019.
  01.-15.07.2019.    
16.-31.08.2019.
  01.-15.09.2019.    
16.-30.09.2019.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

pm_o_kwH

Polumjesečno očitanje (kwH/m3)

pm_o_JM

Polumjesečno očitanje (MJ/m3)

m_o_kwH

Mjesečno očitanje (kwH/m3)

m_o_MJ

Mjesečno očitanje (MJ/m3)