Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 158/1374/17).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS Ludbreg i MRS Zabok. Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2018.    
16.-31.01.2018.
  01.-15.02.2018.    
16.-28.02.2018.
  01.-15.03.2018.    
16.-31.03.2018.
  01.-15.04.2018.    
16.-30.04.2018.
  01.-15.05.2018.    
16.-31.05.2018.
  01.-15.06.2018.    
16.-30.06.2018.
  01.-15.07.2018.    
16.-31.07.2018.
  01.-15.08.2018.    
16.-31.08.2018.
01.-15.09.2018.
16.-30.09.2018.
01.-15.10.2018.
16.-31.10.2018.
01.-15.11.2018.
16.-30.11.2018.
01.-15.12.2018.

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.


pm_o_kwH

Polumjesečno očitanje (kwH/m3)

pm_o_JM

Polumjesečno očitanje (MJ/m3)

m_o_kwH

Mjesečno očitanje (kwH/m3)

m_o_MJ

Mjesečno očitanje (MJ/m3)