Zakoni / Propisi

 1. Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14, 16/17)
 2. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13, 74/17)
 3. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 155/14, 43/17)
 4. Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017)
 5. Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 3/2017, 12/2017)
 6. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o, 03/2017)
 7. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 26/17)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine (Narodne novine, br. 127/17)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 104/13)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 127/17)
 13. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 132/17)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 22/14)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 110/17)
 17. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 127/17)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 76/14)
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13, 91/16, 116/16, 132/17)
 21. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (Narodne novine, br. 49/16)
 23. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 18/17)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 28. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)