Zakoni / Propisi

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/1314/14)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 12/2014)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (PLINACRO, 11/2016)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2016)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 38/1428/1525/16)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
  (Narodne novine, br. 122/16)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13158/13118/15)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
  (Narodne novine, br. 65/15)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 14. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 76/14)
 15. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/1391/16116/16)
 17. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 18. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 49/16)
 19. Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 20. Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 27/16)
 21. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 22. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 27/16)
 23. Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 28. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 71/16)