Dimnjaci

U sustavu izgaranja plinskih goriva, dimnjak ima veliku važnost.
Potrebno je redovito kontrolirati dimovodne instalacije.
Omogućite ovlaštenom dimnjačaru da pregleda dimovodnu instalaciju,
a za izvršeni posao izda potvrdu o ispravnosti.

Većina plinskih trošila za izgaranje plina troši zrak iz prostorije u kojoj
su smještena. Ventilacijski otvori moraju uvijek biti otvoreni i prohodni,
stoga ih je potrebno povremeno i očistiti od prašine.