Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu oprske plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici upravnog vijeća održanoj 07. ožujka 2022. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu oprske plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2022. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 32/22).

 

Prema obavijesti HERE,  od 1. travnja 2023. do 31. svibnja 2023., u skladu s člankom 21. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20 i NN 20/22), primjenjivat će se  iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom određeni važećom Odlukom (NN 108/22).