Tarifa distribucije plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026.

Ova odluka stupa na snagu 1. listopada 2022. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 108/22).

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.