Tarifa distribucije plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 141/21).