Tarifa opskrbe plinom od 01.04.2017 – 31.12.2017.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 26/17, stupa na snagu 1. travnja 2017. godine.