Tarifa opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. srpnja 2018. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2018. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (Narodne novine, br. 23/2018).

Tarifa opskrbe plinom za razdoblje od 01. kolovoza 2018. do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2018. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

Ova odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (NN, br. 60/2018).

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.