Unutarnje ustrojstvo

Dioničko društvo

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu društva. Poslove društva vodi Uprava, a vlasnici odnosno dioničari svoja prava ostvaruju u okviru glavne skupštine i nadzornog odbora. Dioničari biraju svoje predstavnike u nadzornom odboru putem kojih ostvaruju kontinuirani i stalni nadzor te informiranost o poslovanju društva.

 

Uprava društva

Ivan inž. Topolnjak

Odjeli društva:

1. odjel za razvoj i nadzor, voditelj Damir Pavišić, dipl.ing.arh.
2. odjel distribucije plina, voditelj Davor Horvat, dipl.ing.stroj.
3. odjel tehničke službe, voditelj Tomislav Dugandžić, dipl.ing.stroj.
4. odjel uslužnih djelatnosti, voditelj Branko Šanjek, dipl.ing.el.
5. odjel računovodstva i financija, voditeljica Nevenka Grbac, dipl.oec.

Nadzorni odbor:

1. Nevenka Grbac, predsjednica - grbac@termoplin.com
2. Josip Dreven, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
3. Damir Pavišić, član - pavisic@termoplin.com
4. Mladen Topolnjak, član – mladen.topolnjak@derma.hr
5. Zlatko Horvat, član
6. Damir Habijan, član
7. Mario Lešina, član

Misija

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo čija je misija sigurna i pouzdana distribucija te pravovremena i kontinuirana opskrba prirodnim plinom. Svrha našeg djelovanja je uspostavljanje korektnog odnosa sa svim našim korisnicima koji su prepoznali prirodni plin kao ekološki prihvatljiv i sigurni energent.

Vizija

Vizija Termoplina d.d. Varaždin je unaprjeđenje kvalitete živote svojih krajnjih potrošača kroz nove tehnologije u distribuciji prirodnog plina i stalnim unaprjeđenjem kvalitete usluga.

Strategija

Strateški cilj Termoplina d.d. Varaždin je ostvarenje vodeće uloge među distributerima Sjeverozapadne Hrvatske, a ciljevi u naredne tri godine su: okrupnjavanje i pripajanje ovisnih društva, stvaranje neupitnih pretpostavki za povezivanje i daljnje širenje distribucijske mreže, opremanje telemetrijom i daljinskim nadzorom odorizacijskih stanica i većih mjernih mjesta.

Matični podaci

OIB70140364776
MBS70000094
MB3026485
PDV ID. brojHR 70140364776
Registarski sudTrgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt-95/12-2
TvrtkaTermoplin dioničko društvo
Skraćena tvrtkaTermoplin d. d.
SjedišteVaraždin, Vjekoslava Špinčića 78
Pravni oblikDioničko društvo
Temeljni kapitalod 100.026.000,00 kuna podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 2.000,00 kuna
Uprava društvadirektor Ivan inž. Topolnjak
Predsjednik Nadzornog odboraNevenka Grbac
EIC oznaka31X-TERMOPLIN––V

Bankovni podaci

BANKAŽIRO - RAČUNIBAN
Erste&Steiermärkische Bank d.d.2402006-1100602959HR8124020061100602959
Raiffeisenbank Austria d.d.2484008-1100286552HR2324840081100286552
Raiffeisenbank Austria d.d.2484008-1502002054HR1824840081502002054
Privredna banka Zagreb d.d.2340009-1100217751HR6123400091100217751

 

Radno vrijeme blagajne

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati

 

 

Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:

Radio Varaždin d.o.o. 80,40% udio

Plin Konjščina d.o.o. 94,88% udio

Predmet poslovanja Termoplina: