Termoplin d.d. Varaždin

Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Telefon: +385 42 231-444, Fax: 042 232 636

Besplatni info telefon: 0800 400 001

Radno vrijeme blagajne: Radnim danom od 07:30 - 14:30

E-mail: info@termoplin.com

Plin Konjščina d.o.o.

Jertovec 150

449282 Konjščina

Telefon1: 049/465-120

Telefon2: 049/465-130

E-mail: info@plin-konjscina.hr

Direktor: 042/231-444 Ivan inž. Topolnjak
ivan.topolnjak@termoplin.com
Distribucija plina: 042/232-511 Davor Horvat, dipl. ing. stroj.
horvat@termoplin.com
Uslužne djelatnosti: 042/232-513 Branko Šanjek, dipl. ing. el.
sanjek@termoplin.com
Tehnička služba: 042/231-444 Tomislav Dugandžić, dipl.ing.stroj.
tehnicki.odjel@termoplin.com
Informatika: 042/232-544 Marijan Kušter, dipl. ing. el.
kuster@termoplin.com
Nadzor, projektiranje: 042/232-557 Damir Pavišić, dipl. ing. arh.
pavisic@termoplin.com
Računovodstvo i financije: 042/232-577 Nevenka Grbac, dipl. oec.
grbac@termoplin.com
Reklamacije: 042/231-444 lokal 289