Etički kodeks

Na temelju odredbe članka 16. Statuta Termoplina d.d. Varaždin Uprava Društva donosi Etički kodeks djelatnika Termoplina d.d. Varaždin.

 

Na temelju odredbe članka 16. Statuta Termoplina d.d. Varaždin Uprava Društva donosi se slijedeća

ODLUKA

O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

I.

Povjerenikom za etiku imenuje se Sanja Štimac Ledenko.

II.

Povjerenik za etiku dostupan je na adresi V.Špinčića 78, 42000 Varaždin, tel: 042/231-444, fax: 042/232-556, info@termoplin.com. Povjerenik ima obvezu praćenja primjene ovog etičkog kodeksa.

III.

Pritužbu na primjenu ovog Etičkog kodeksa podnose nadležna tijela i djelatnici Termoplina d.d. Varaždin pismenim putem, potpisanu vlastoručnim potpisom na adresu: Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin ili putem e-maila: info@termoplin.com.

IV.

Povjerenik zaprima pritužbu i u stalnoj komunikaciji s UpravomTermoplina d.d. Varaždin priprema postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe u kojem se prikupljaju izjave drugih djelatnika i nadležnih službi u svrhu utvrđenja činjeničnog stanja. Na podnijetu pritužbu odgovor daje UpravaTermoplina d.d. Varaždin u roku od 60 dana.

V.

Ova Odluka sastavni je dio Etičkog kodeksa Termoplina d.d. Varaždin, stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web straniciTermoplina d.d. Varaždin.

Direktor:
Ivan inž. Topolnjak