O nama

Od samih početaka pa do danas poslovanje Termoplina d.d. Varaždin u svim segmentima orijentirano je na bolju kvalitetu usluga koje pružamo krajnjim potrošačima.

 

Rezultat višegodišnjeg ostvarenja je stabilna i vodeća pozicija među distributerima plinskog gospodarstva. Rezultate koje smo ostvarili možemo zahvaliti nastojanjima da se približimo svjetskim standardima u kvaliteti opskrbe prirodnim plinom. Obzirom na ključne promjene i pripreme nacionalnog gospodarstva za ulazak na tržište Europske Unije potrebno je težiti prilagodbi poslovanja novim, višim standardima.

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije plina. Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. godine pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

Povijest Termoplina

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije prirodnog plina.

Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje obavlja pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

 

Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovni principi na kojima počiva poslovna suradnja između Termoplina – krajnjih potrošača – dobavljača – države – javnih institucija i šire javnosti je transparentnost, dosljednost, pouzdanost i sigurnost.

Društveno smo odgovorno poduzeće koje svojim ponašanjem želi aktivno sudjelovati u razvoju svoje zajednice. Poslovna aktivnost obuhvaća reguliranu djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom. Poslove vođenja ovog dioničkog društva obavljamo na odgovoran i profesionalan način, sukladno pravilima trgovačkih društva i plinskog gospodarstva. Našu svakodnevnicu čini komunikacija, razmjena iskustva i savjetovanje sa resornim Ministarstvom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom te ostalim energetskim subjektima ove branše.

Poslovna suradnja

Termoplin d.d. Varaždin otvoren je za poslovnu suradnju sa svim poslovnim partnerima koji mogu dokazati svoju kvalitetu te konkurentnost u cijeni. Odnosi s dobavljačima pod stalnim su nadzorom i analizom pri čemu provodimo kontinuirane i redovite analize tržišnih segmenata i konkurencije pri čemu je javna nabava model koji se koristi u svim značajnijim investicijama.

Socijalna i društvena odgovornost

Razvijamo socijalnu i društvenu odgovornost, ali u okvirima koji ne ugrožavaju sigurnost opskrbe svih onih redovitih platiša. U odnosu s krajnjim potrošačima postoji svakodnevan direktan kontakt koji doprinosi bržem protoku informacija, prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva krajnjih kupaca. Specifična znanja zaposlenici kombiniraju s iskustvom vodeći računa o savjesnom i odgovornom ispunjavanju svojih obveza unutar timskog rada poštujući individualne mogućnosti svakog pojedinca.

Financiranje poslovanja iz vlastitih izvora trgovačkog društva, nismo proračunski korisnik.

 

Termoplin d.d. Varaždin djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom (javna usluga) obavlja na području 24 jedinice lokalne uprave u Varaždinskoj županiji:
 grad Varaždin  općina Breznički Hum  općina Petrijanec
 grad Lepoglava  općina Cestica  općina Sračinec
 grad Ludbreg  općina Donji Martijanec  općina Sveti Đurđ
 općina Beretinec  općina Gornji Kneginec  općina Sveti Ilija
 grad Varaždinske Toplice  općina Jalžabet  općina Trnovec Bartolovečki
 općina Maruševec  općina Ljubešćica  općina Veliki Bukovec
 općina Bednja  općina Mali Bukovec  općina Vidovec
 grad Novi Marof (izuzev naselja Završje i Filipići)  grad Ivanec (naselja Radovan, Lovrečan, Škriljevec)  općina Vinica