Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18[PDF], 88/19, 39/20)

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava,  objavljuje  informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina  [link - Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/19, 36/20) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava (Varaždin/Novi Marof) objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi: 

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje

Mjesec I polumjesečna

Varaždin / Novi Marof

objavljeno II polumjesečna

Varaždin / Novi Marof

objavljeno Cijeli mjesec

Varaždin/ Novi Marof

objavljeno
siječanj
05.02.2020.
05.02.2020. 05.02.2020.
veljača
03.03.2020.
03.03.2020. 03.03.2020.
ožujak
03.04.2020.
03.04.2020.
03.04.2020.
travanj
04.05.2020.
04.05.2020.
04.05.2020.
svibanj
02.06.2020.
02.06.2020.
02.06.2020.
lipanj
03.07.2020.
03.07.2020.
03.07.2020.
srpanj
04.08.2020.
04.08.2020.
04.08.2020.
kolovoz
02.09.2020.
02.09.2020.
02.09.2020.
rujan
02.10.2020.
02.10.2020.
02.10.2020.
listopad
04.11.2020.
04.11.2020.
04.11.2020.
studeni
02.12.2020.
02.12.2020.
02.12.2020.
prosinac
05.01.2021.
05.01.2021.
05.01.2021.

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti  Objavljeno
siječanj 05.02.2020.
veljača 03.03.2020.
ožujak 03.04.2020.
travanj 04.05.2020.
svibanj 02.06.2020.
lipanj 03.07.2020.
srpanj 04.08.2020.
kolovoz 02.09.2020.
rujan 02.10.2020.
listopad 04.11.2020.
studeni 02.12.2020.
prosinac 05.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:


Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

pm_o_kwH

Polumjesečno očitanje (kwH/m3)

pm_o_JM

Polumjesečno očitanje (MJ/m3)

m_o_kwH

Mjesečno očitanje (kwH/m3)

m_o_MJ

Mjesečno očitanje (MJ/m3)