Popis ovlaštenih izvođača

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) - dalje u tekstu MPDS, ovlašteni izvođač priključka je pravna ili fizička osoba koja je od operatora distribucijskog sustava ovlaštena za građenje priključaka na njegovom distributivnom području. Operator distribucijskog sustava (ODS) temeljem čl. 48 MPDS dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje građenja priključaka na njegovom distributivnom području. Uvjeti za izdavanje/oduzimanje ovlaštenja javno su objavljeni na web stranici Termoplina d.d. Varaždin kao i ažurirani popis trenutno ovlaštenih izvođača plinskih priključaka.

Popis ovlaštenih izvođača za izvođenje plinskih instalacija možete preuzeti OVDJE.

Popis ovlaštenih izvođača za izvođenje plinskih priključaka možete preuzeti OVDJE.