Politika zaštite osobnih podataka u Termoplinu d.d.

  • TERMOPLIN d. d., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti privatnost krajnjih kupaca i obrađuje samo one osobne podatke koji su nam nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora
  • Informacijski sustav TERMOPLINA zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.
  • Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe TERMOPLINA i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade) te nadležna tijela u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Voditelj obrade osobnih podataka jest: TERMOPLIN d.d., Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin, OIB: 70140364776

Službenik za zaštitu osobnih podataka u TERMOPLIN d.d. je:   Anita Vujić Žmegač, mag.iur., MBA

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

adresa: TERMOPLIN d.d., Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin
e-pošte: info@termoplin.com

TERMOPLIN d.d.