Tarifa distribucije za razdoblje 2017. – 2021.

Na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, za godine regulacijskog razdoblja 2017. - 2021. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 122/16, stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.