Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2023. godinu

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18[PDF], 88/19, 39/20, 100/21, 103/22)

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20, 100/21) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava (Varaždin/Novi Marof) objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj gornjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

 

Mjesec I polumjesečna

Varaždin/Novi Marof

objavljeno II polumjesečna

Varaždin/Novi Marof

objavljeno Cijeli mjesec

Varaždin/Novi Marof

objavljeno
siječanj
02.02.2023.
02.02.2023. 02.02.2023.
veljača
03.03.2023.
03.03.2023. 03.03.2023.
ožujak
04.04.2023.
04.04.2023. 04.04.2023.
travanj
03.05.2023.
03.05.2023. 03.05.2023.
svibanj
02.06.2023.
02.06.2023. 02.06.2023.
lipanj
04.07.2023.
04.07.2023. 04.07.2023.
srpanj
02.08.2023.
02.08.2023. 02.08.2023.
kolovoz
01.09.2023.
01.09.2023. 01.09.2023.
rujan
04.10.2023.
04.10.2023. 04.10.2023.
listopad
03.11.2023.
03.11.2023. 03.11.2023.
studeni
02.12.2023.
02.12.2023. 02.12.2023.
prosinac
03.01.2024.
03.01.2024. 03.01.2024.

 

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti Objavljeno
siječanj 02.02.2023.
veljača 03.03.2023.
ožujak 04.04.2023.
travanj 03.05.2023.
svibanj 02.06.2023.
lipanj 04.07.2023.
srpanj 02.08.2023.
kolovoz 01.09.2023.
rujan 04.10.2023.
listopad 03.11.2023.
studeni 02.12.2023.
prosinac 03.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih gornjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:
Utvrđena, izmjerena gornja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.