FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Financijska izvješća utvrđena su od strane neovisne revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o. i Nadzornog odbora društva čime je potvrđeno kako financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju u svim materijalno značajnijim odrednicama financijsko stanje i položaj Termoplina d.d. Varaždin. Termoplin d.d. Varaždin u organizacije FINE već šestu godinu zaredom dobitnik je nagrade Zlatna bilanca i to u kategoriji «Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija».
Cijelokupna dokumentacija financijskih izvješća, sukladno zakonskoj obvezi, javno je objavljena i na stranicama FINA-e (http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web).

Izvješće revizora HLB Revidicon godišnji izvještaji 2022.
Izvješće revizora HLB Revidicon godišnji konsolidirani izvještaji 2022.

PLAN

Godišnji plan poslovanja donosi se kao opća smjernica poslovanja Društva s opisom potencijalnih rizika koje nosi vanjsko i unutarnje okruženje unutar kojeg obavljamo poslovnu djelatnost.
Istovremeno, Plan rezimira i potencijalne prilike i izazove s kojima će se Društvo nositi tijekom narednih 12 mjeseci.
Planovi poslovne aktivnosti za 2024 godinu.pdf
Planovi poslovne aktivnosti za 2024 godinu.doc

IZVJEŠĆE O RADU

Izvješće o radu donosi se kao informacija aktualnog trenutka u zavisnosti od kretanja poslovne aktivnosti Društva.

Izvješće o radu sa opisnim dijelom dominantnih poslovnih događaja prati ostvarenje financijskih rezultata kroz godinu pa sve do utvrđivanja istog revizorskim izvješćem kao završno ažuriranje ovog izvješća

Izvješće o radu za 2023. godinu
Izvjesce o radu za 2023 godinu.doc