Izvješća o poslovanju

Financijska izvješća utvrđena su od strane neovisne revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o. i Nadzornog odbora društva čime je potvrđeno kako financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju u svim materijalno značajnijim odrednicama financijsko stanje i položaj Termoplina d.d. Varaždin. Termoplin d.d. Varaždin u organizacije FINE već petu godinu zaredom dobitnik je nagrade Zlatna bilanca i to u kategoriji «Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija». Cijelokupna dokumentacija financijskih izvješća, sukladno zakonskoj obvezi, javno je objavljena i na stranicama FINA-e (http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web)

Linkovi:

Konsolidirano financijsko izvješće 2015.
Izvješće revizora HLB Revidicon godišnji izvještaji 2015.

Arhiva izvješća ranijih godina

Objavljene vijesti