Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016. godinu

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2016.    
  16.-31.01.2016.    
01.-15.02.2016.    
16.-29.02.2016.    
  01.-15.03.2016.    
16.-31.03.2016.    
01.-15.04.2016.    
16.-30.04.2016.    
01.-15.05.2016.    
16.-31.05.2016.    
01.-15.06.2016.    
16.-30.06.2016.    
01.-15.07.2016.    
16.-31.07.2016.    
01.-15.08.2016.    
16.-31.08.2016.    
01.-15.09.2016.    
16.-30.09.2016.    
01.-15.10.2016.    
16.-31.10.2016.    
01.-15.11.2016.    
16.-30.11.2016.    
01.-15.12.2016.    
16.-31.12.2016.    

3. UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.