Donacije za 2016.

Popis korisnika sponzorstva i donacija izvršenih od strane Termoplina d.d. i evidentiranih u 2016. godini: